Meer dan 150 projecten krijgen steun in 2018.

...

Refuse to sink vzw

Wij zetten ons in voor kinderen met de ziekte van Duchenne ( progressieve spierziekte ) . Dit kan met daguitstappen ...

...

VZW Kompas

VZW Kompas geeft ondersteuning aan mensen met een (mentale) beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd in de ...

...

NUV-HOP (Northern Uganda Village Health Outreach Project)

NUV-HOP is een vrijwilligersproject in het noorden van Oeganda georganiseerd door geneeskundestudenten. We richten medisch dagkampen op in lokale dorpen. De ...

...

Vzw Wanakkam

Onze vzw is reeds 43 jaar actief in India.( Orissa, Andra Phradesh ) Wij steunen kleinschalige projecten. Steun aan ...

...

VZW De Katrol

VZW De Katrol biedt studie en gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare, kansarme gezinnen in Oostende. Wij trachten kansarme kinderen kansrijker ...

...

Aukas vzw

Onderwijs in de afgelegen gebieden van Cambodja is nog steeds niet evident. Zo'n 80% van Cambodjaanse jongeren voltooit het Hoger ...

...

Zaba Kina vzw

Zaba Kina is een 4de Pijler.Samen met onze Congolese partner, CREROEA, bouwen wij aan duurzame structuren in Boma, D.R.C. voor ...

...

Vonkita vzw

Vonkita steunt sinds 2006 het onderwijsproject emJAC in Nueva Guinea,Nicaragua. De Nicaraguaanse directrice Elba Rivera studeerde in de jaren ...

...

Vzw Cane&gatto

Graag willen wij ons even voorstellen. Cane&Gatto is een erkende vzw die hulp biedt aan katten en honden. Dit kunnen ...

...

Vriendenkring Fatima center VZW

De Vriendenkring Fatima Center VZW steunt al 20 jaar, 5 projecten van de Zusters van de Goede Herder in Thailand. ...

...

vzw O2

Vzw O2 is een organisatie Bijzondere Jeugdzorg in Wervik. Wij vangen een 40-tal kinderen uit een problematische leefsituatie op. Ook ...

...

WANYURI

Wanyuri is een vlaamse vzw actief in de noord-west regio van Kameroen.Er is veel armoede,honger, ongeletterdheid,werkloosheid, moeilijk toegang tot ziekenhuizen, ...

...

De Zuidpoort vzw

De Zuidpoort, een vereniging waar armen het woord nemen, bestrijd armoede en sociale uitsluiting. De zuidpoort verstrekt de stem van ...

...

Gardens of Life vzw

Gardens of Life legt gemeenschapstuinen aan voor dorpen van 500 tot 1.000 inwoners in het Zuiden (West-Afrika) en geeft zo ...

...

Side by Side India vzw

Side by Side India verenigt Indisch geadopteerden en andere Vlamingen om - in België info te geven over de levensomstandigheden van ...

...

Met Lege Handen VZW

Een zelfhulpgroep voor ouders van een overleden baby, vanuit de behoefte om te praten met lotgenoten. MLH organiseert praatgroepen in ...

...

Een hart voor Bumba vzw

‘Een hart voor Bumba vzw’ zet zich hier en ter plaatse in voor het ziekenhuis en bijbehorende scholen in de ...

...

COLLECTIEF KANAGA VZW

We geloven dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Los van zijn – en onze – politieke of ...

...

VZW Keur Tippi Senegal

De missie en visie van Keur Tippi is de maatschappelijke positie van analfabete Senegalese vrouwen te verbeteren door hun vorming ...

...

DAAV vzw

DAAV staat voor Developing Association for Active Volunteers. Een groep actieve vrijwilligers die zich inzetten voor de armsten (vaak straatkinderen) van ...

...

vzw Maud & Co

Maud&Co is een warme thuis waar jongvolwassenen met een beperking samenleven met een jong zorggezin. Vanuit deze thuis worden aanknopingspunten ...

...

Welzijnsschakel "De Springplank"

Als armoedevereniging -aangesloten bij het Netwerk tegen Armoede- hebben we als doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. Welzijnsschakel ...

...

To Walk Again vzw

We willen kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke handicap actief houden in functie van hun eigen gezondheid maar ook ...

...

vzw NET&MEN Kanker België

NET & MEN Kanker België is een vereniging voor patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET) en multipele endocriene neoplasie (MEN). Dat ...

...

vzw Tout Bien - Okidoki

Vzw Tout Bien – Okidoki – campagne Hey hoe gaat het? werd opgericht in 2016, met als doel te sensibiliseren ...

...

Plant een Olijfboom

Plant een Olijfboom staat voor een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël met gelijkwaardigheid voor alle burgers, inclusief Palestijnse vluchtelingen. ...

...

Zero Plastic Rivers

Tot ca. 80% van de plastic soep wordt via rivieren aangevoerd vanop het vasteland. Daarom wil Zero Plastic Rivers actief bijdragen ...

...

Ajpopoli vzw

De vzw Ajpopoli ondersteunt in het bergdorp Comalapa, in Guatemala, een school die gratis onderwijs verschaft aan 300 arme Mayakinderen. ...

...

JAH'AMOR

JAH'AMOR is een reggaefestivalletje dat wij organiseren ter herdenking van onze zoon Jeroen die in 2012 het leven verloor in ...

...

Humasol vzw

Humasol is een vzw die als doelstelling heeft om hernieuwbare energie, water en duurzame technologie toegankelijk te maken voor iedereen. ...

...

Steunpunt Kinderepilepsie vzw

Steunpunt Kinderepilepsie ondersteunt ouders en de naaste omgeving van kinderen met medicatieresistente epilepsie. We organiseren activiteiten die de zorg op ...

...

VZW Toekomst voor Senegal

We hebben ondertussen al een school met 800 leerlingen en hebben vastgesteld dat de gezondheidszorg te wensen overlaat. We zijn ...

...

HONK

HONK bouwt voor een vriendengroep van jongeren met een beperking een huis en een thuis en organiseert van daaruit zinvolle ...

...

VoedSaam vzw

VoedSaam is een sociaal distributieplatform van voedselrestromen. Zij spoort voedseloverschotten op bij verschillende leveranciers, haalt deze bij hen op, stockeert ...

...

vzw SOMA

Wij zijn een armoedevereniging en proberen d.m.v. vrijwilligerswerk onze bezoekers terug in hun kracht te zetten. We maken groepen van ...

...

Mama Kivu

MAMA KIVU: jonge vzw die sterke vrouwen in Oost-Congo zelfredzaam maakt. In prov. N.-Kivu worden jaarlijks zo’n 60.000 vrouwen ...

...

Belgian Vietnamese Alliance vzw

De BVA wenst de samenwerking tussen België en Vietnam te bevorderen en werkt op 3 pijlers nl. op economisch, cultureel ...

...

Dorpspunt in Beveren (De Lovie VZW)

Het Dorpspunt in Beveren is een plek waar mensen met een beperking de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. ...

...

SAMALA BELGIUM vzw

Onderwijs, verzorging en dagelijkse voeding aan 125 kleuters in onze kleuterschool in Nyeliwa, Malawi. Bovendien geven we tijdens de hongermaanden december, ...