Meer dan 150 projecten krijgen steun in 2018.

...

De Verhalenweverij Sociaal VZW

De Verhalenweverij Sociaal bevordert leesplezier bij kinderen uit asielcentra en buurtcentra. Door activiteiten zoals creatieve workshops en vertellingen te organiseren, ...

...

Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw

Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen is een netwerk van vrijwilligers, comité’s, organisaties en personen die zich inzetten voor “Mensen op ...

...

G-sport Tienen vzw

G-sport Tienen vzw is een vereniging die erkend wordt door Parantee-Psylos. Deze vzw heeft als doel het aanbod sport voor ...

...

vzw SOS Zoutmijnkinderen-India

SOS Zoutmijnkinderen trekt zich het lot aan van de vele kinderen en hun families in Tamil Nadu, India, waarvan de ...

...

Zaba Kina vzw

Zaba Kina is een 4de Pijler.Samen met onze Congolese partner, CREROEA, bouwen wij aan duurzame structuren in Boma, D.R.C. voor ...

...

PlanBobath Senegal van de Belgische Bobathvereniging vzw (Ass Belg/Belg. BobathVereniging)

Ons project richt zich tot jonge kinderen met een hersenletsel en hun families in Senegal. Een handicap is een groot taboe ...

...

v.z.w Huize Rozenwingerd

Huize Rozenwingerd ondersteunt volwassen met een verstandelijke beperking op vlak van wonen,werken en vrije tijd. Mijn dochter verblijf daar . ...

...

Mama Kivu

MAMA KIVU: jonge vzw die sterke vrouwen in Oost-Congo zelfredzaam maakt. In prov. N.-Kivu worden jaarlijks zo’n 60.000 vrouwen ...

...

vzw O2

Vzw O2 is een organisatie Bijzondere Jeugdzorg in Wervik. Wij vangen een 40-tal kinderen uit een problematische leefsituatie op. Ook ...

...

Rugendo vzw

Rugendo is actief op Idjwi, een eiland in het Kivu-meer in Oost-Congo DR. Ons doel is om de meest kwetsbare ...

...

Tanderuis vzw, thuisbegeleiding autisme Oost-Vlaanderen

Tanderuis vzw biedt ondersteuning aan gezinnen met een persoon met autisme.De dienst biedt handicapspecifieke begeleiding en dit hoofdzakelijk binnen het ...

...

vzw De Terrilling

vzw Brede School De Terrilling zet zich ondertussen voor het 3de schooljaar op rij in voor de - vooral kansarme ...

...

Stichting Help mij Leven

De kinderen die wij helpen, groeien op in een gevaarlijke omgeving. Ze wonen in de beruchte sloppenwijken/favela’s van Rio de ...

...

De Vijver vzw

Ondersteuning en begeleiding van personen met een mentale beperking en/of autisme en hun netwerk. Vertrekkend vanuit hun kracht, ondersteund De ...

...

Werkgroep Vluchtelingen Gent

De Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw heeft als doel het ondersteunen, het administratief en praktisch begeleiden en empoweren van personen met ...

...

C.I.G. Ten Anker (vzw)

Centrum voor integrale gezinszorg Ten Anker richt zich tot gezinnen en gezinsleden waarvan het gezinsfunctioneren ernstig bedreigd wordt. Concreet betekent ...

...

Doof & Jong Vlaanderen

Doof & Jong Vlaanderen vzw is een jeugdorganisatie voor dove, slechthorende en gebarentalige kinderen en jongeren. Doof & Jong profileert ...

...

Chabwino VZW

Chabwino VZW is een vereniging met een groot hart voor Malawi, één van de armste landen in Afrika. Met onze ...

...

Chico Latino vzw

Chico Latino werd in 2004 formeel erkend als een vzw in Belgie en Peru. De organisatie heeft als motto: ‘Al ...

...

Sint-Franciscusschool Zottegem

De school biedt opleiding en begeleiding aan kwetsbare leerlingen. Ze doet er alles aan om via gerichte stages de leerlingen ...

...

VZW VillaMax

VZW VillaMax schenkt gezinnen met een ongeneeslijk of levensbedreigend ziek kind een gratis, leuke en onbezorgde week vakantie. Ieder kind ...

...

Begeleidingscentrum Bijzondere Jeugdzorg Stappen vzw

Begeleidingscentrum Stappen is een kleinschalig vzw dat meisjes 14 tot 18 (evt tot 20 jaar) begeleidt in een bedreigde gezins- ...

...

Ginè vzw

Ginè vzw heeft momenteel twee kleine projecten in Guinée Conakry. Voor de gemeenteschool van Matam (deelgemeente Conakry) werden leer-en leesboeken ...

...

To Walk Again vzw

We willen kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke handicap actief houden in functie van hun eigen gezondheid maar ook ...

...

CAW Limburg vzw

CAW Limburg biedt een netwerk van laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulpverlening, preventie en onthaal bieden aan mensen met diverse welzijnsnoden ...

...

VZW Toekomst voor Senegal

We hebben ondertussen al een school met 800 leerlingen en hebben vastgesteld dat de gezondheidszorg te wensen overlaat. We zijn ...

...

vzw Siddartha Het Veerhuis

MSOC Vlaams-Brabant, het Veerhuis Siddartha, is een centrum voor ambulante drughulpverlening. Iedereen met vragen of problemen rond illegale drugs is ...

...

Vlaamse Vereniging Autisme

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en ...

...

vzw Nonamechild

Met onze vzw bieden we hulp aan zieke kinderen in Roemenië. We richtten er in 2001 een ziekenhuisschooltje op in ...

...

VZW Windkracht Zemst

Net zoals alle afgestudeerden kijken ook onze kinderen uit naar een boeiende carrière en toekomst. Voor kinderen met een beperking ...

...

Onthaal Sint Antonius van Padua vzw

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich inzetten voor mensen in armoede in Antwerpen Postnummer 2000-2060 en 2050. Vooral door mensen ...

...

Ardaps Vzw

ARDAPS zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben om sociale en professionele aansluiting te vinden bij de maatschappij. ...

...

VZW Brood voor morgenvroeg

Wij zijn een zeer kleine en nieuwe vzw. Onze doelstelling is om mensen met een handicap die door de ( ...

...

Ophthalmology Worldwide

In Congo zijn bijna 1 miljoen blinden. Cataract en glaucoom zijn de belangrijkste oorzaken van blindheid. Het aantal blinden en ...

...

VZW Kruislink

De Link is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Wij hebben 2 residentiele opvangtehuizen voor kinderen binnen een problematische opvoedingssituatie. ...

...

Pleegzorg Limburg

Pleegzorg Limburg zoekt en ondersteunt pleeggezinnen die kinderen, jongeren en volwassenen een thuis geven, wanneer zij voor korte op lange ...

...

De Zuidpoort vzw

De Zuidpoort, een vereniging waar armen het woord nemen, bestrijd armoede en sociale uitsluiting. De zuidpoort verstrekt de stem van ...

...

vzw Kainkamp

De vzw Kainkamp biedt gezinsvervangende boerderijkampen aan kinderen uit een instelling. Onze gastkinderen hebben een mentale of sociale beperking. We ...

...

Pad Power vzw

Pad Power wil het hygiënisch welzijn van vrouwen tijdens hun menstruatie bevorderen, zodat zij actief kunnen blijven meedraaien en onverminderd ...

...

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning "de Hummeltjes"

Het CKG (“Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning”) biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. De gezinnen ...

...

Vriendenkring Fatima center VZW

De Vriendenkring Fatima Center VZW steunt al 20 jaar, 5 projecten van de Zusters van de Goede Herder in Thailand. ...

...

S-up-porting Projects vzw

S-up-porting Projects heeft tot doel het aanbieden van sportmogelijkheden aan kansarme kinderen om ze op deze manier weg te houden ...

...

ECHO vzw

ECHO creëert opportuniteiten voor kinderen uit kansarme gezinnen in Zuidoost-Azië. We willen dat deze kinderen de kans krijgen om zich ...

...

Bikas vzw

Bikas wil kleinschalige projecten realiseren voor mensen uit achtergestelde groepen, bij voorkeur uit afgelegen gebieden. De projecten zijn gedragen ...

...

JAH'AMOR

JAH'AMOR is een reggaefestivalletje dat wij organiseren ter herdenking van onze zoon Jeroen die in 2012 het leven verloor in ...

...

vzw Maud & Co

Maud&Co is een warme thuis waar jongvolwassenen met een beperking samenleven met een jong zorggezin. Vanuit deze thuis worden aanknopingspunten ...

...

Homaar, groeiplek voor jongeren

'Homaar' is een hartelijk huis waar maatschappelijk kwetsbare jongeren (15-23 jaar), die het psychisch moeilijk hebben, overdag terecht kunnen zonder ...

...

Een hart voor Bumba vzw

‘Een hart voor Bumba vzw’ zet zich hier en ter plaatse in voor het ziekenhuis en bijbehorende scholen in de ...

...

Kiwanis Gent Belfort

Kiwanis is een wereldwijd netwerk van service-clubs die als doel heeft KINDEREN IN NOOD TE HELPEN. Onze club telt 20 ...

...

Vzw sos

SOS vzw werkt aan onderwijskansen van kansarme kinderen. Met ons project bieden wij kinderen van de basisschool een plek waar ...

...

VRIENDEN VAN JAMBIANI VZW

Er werd in 1998 al een samenwerkingsverband gestart tussen Heilig Hartinstituut Heverlee en Jambiani Secondary School in Zuid-Zanzibar. Ondertussen is ...

...

BORN IN AFRICA

Onze missie is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen. Dat willen we ...

...

VoedSaam vzw

VoedSaam is een sociaal distributieplatform van voedselrestromen. Zij spoort voedseloverschotten op bij verschillende leveranciers, haalt deze bij hen op, stockeert ...

...

Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw

Onze vereniging heeft 3 pijlers: ondersteuning aan 184 studerende (wees)kinderen en materiële, logistieke en financiële steun aan het het Centrum ...

...

Vzw JoLi

Vzw JoLi biedt ondersteuning aan de groeiende groep van (t)huisloze jongeren in Limburg. Vanaf 01 Jan 19 kunnen 4 jongeren ...

...

VZW Kompas

VZW Kompas geeft ondersteuning aan mensen met een (mentale) beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd in de ...

...

De Schatkast, Speel-o-theek Brasschaat

De Schatkast biedt speelgoed, spelletjes, puzzels en informatieve spelen aan voor 0 tot 99 jaar. De speel-o-theek is gezellig en ...

...

Vlamingen helpen Tsernobylkinderen

De VZW werd opgericht in 1993, ingevolge de kernramp van Tsjernobyl op 26 april 1986. Zelfs na 32 jaar ...

...

Belgian Vietnamese Alliance vzw

De BVA wenst de samenwerking tussen België en Vietnam te bevorderen en werkt op 3 pijlers nl. op economisch, cultureel ...

...

PC Wagenschot

PC Wagenschot is er voor jongeren tussen 12 & 18 jr met ernstige problemen t.g.v. emotionele & gedragsstoornissen, kansarmoede en/of ...