...

VRIENDEN VAN JAMBIANI VZW

Er werd in 1998 al een samenwerkingsverband gestart tussen Heilig Hartinstituut Heverlee en Jambiani Secondary School in Zuid-Zanzibar. Ondertussen is het project uitgegroeid tot 30 scholen, drie landbouwprojecten, twee ziekenhuisjes, en enkele jeugdorganisaties. Jaarlijks sturen we 100 hulppaketten op en we werken er 2 maanden.

In 1998 startten wij een scholenband van JAMBIANI SECONDARY SCHOOL (Zuid-Zanzibar, Tanzania) met het Heilig Hartinstituut te Heverlee. Sedert 11 jaar verblijven wij jaarlijks gedurende de maanden januari en februari in het dorp JAMBIANI. Wat als ondersteuning voor één school begon, is tegenwoordig uitgebreid naar 30 scholen, 2 kliniekjes, 3 landbouwcoöperatieven en 2 jeugdorganisaties. Onze ondersteuning bestaat uit een jaarlijkse zending van hulpgoederen, logistiek, financiering en bijscholing.

Pol AMEYE

Hoe kan Torfs bijdragen?

In februari van dit jaar pleegden wij overleg met de directie van het Teacher Centre in KITOGANI (Zuid-Zanzibar), waar wij beslisten tot de bouw van een demonstratielab wetenschappen in het genoemde centrum; het budget bedraagt Tsh 30 000, te spreiden over een driejarenplan van telkens Tsh 10 000 (Noot: 1 euro = Tsh 2650); start in januari 2019. Daarnaast hadden we ook overleg met de directie van JAMBIANI SECONDARY SCHOOL, waar wij beslisten tot de bouw van een conference hall (Tsh 10 000).