...

Rugendo vzw

Rugendo is actief op Idjwi, een eiland in het Kivu-meer in Oost-Congo DR. Ons doel is om de meest kwetsbare vrouwen te ondersteunen om op een duurzame manier hun levensomstandigheden te verbeteren. Hiervoor werken we samen met onze lokale partner, de vrouwenorganisatie E.D.I. asbl (Ensemble pour le Développement d’Idjwi). We steunen de projecten die door de vrouwen zelf, veelal weduwes, worden voorgesteld en uitgevoerd. Tevens streven we, op termijn, naar volledige lokale financiële autonomie.

Ik hou mij binnen de organisatie vooral bezig met: 1. Contacten onderhouden met onze lokale contactpersonen en opvolging projecten 2. Communicatie over onze projecten (nieuwsbrief, facebook, website) 3. Verzamelen van fondsen voor onze projecten door: - organiseren van evenementen ( eetavond, filmvoorstelling over Congo, ..) - aanvragen subsidies/sponsoring - werving sympathisanten 4. Deelnemen aan derde wereldraad, vierde pijler, .. 5. Algemene administratie vzw

Suzy Mentens

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met de steun van Torfs kunnen we voor onze lokale partner, de vrouwenorganisatie E.D.I., een clublokaal oprichten. Met 1.000 Euro kunnen we bouwmaterialen aankopen en de werkuren betalen. Alsook eenvoudige inrichting voorzien zoals banken, tafels, schappen en een schoolbord. Het clublokaal zal dienen voor vergaderingen, opleidingen, stockage van materiaal (dat nu her en der opgeslagen wordt). Op die manier sparen we tevens huur uit, centen die we dan weer in nieuwe projecten kunnen investeren.