...

Autisme Limburg

Autisme Limburg staat voor begeleiden van kinderen en jongeren met autisme. Jeugdvereniging, kamp, speelplein. Dit allemaal met vrijwilligers die trachten een één op één begeleiding te bieden. Paarden en Crea atelier, gespreksavonden, ...

Als mama van een 15 zoon met Autisme ben ik zeer blij dat een organisatie als deze bestaat. Mijn zoon is jarenlang lid geweest van de chiro, maar kon hier niet langer functioneren omdat het sociaal aspect voor hem te zwaar werd. Door Autisme Limburg, de Spetters, heeft hij de kans om leuke, spannende dingen te doen met leeftijdgenoten en niet altijd met mama of zelfs alleen. De jongeren krijgen hier voldoende kansen om te genieten en vooral … hier kunnen en mogen ze zichzelf zijn.

Greet Evens

Hoe kan Torfs bijdragen?

De leden van onze jeugdvereniging voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis zijn vragende partij om een trui met logo te hebben. Op deze manier kunnen ze fier naar buiten treden en kunnen ze deel uitmaken van de maatschappij net zoals andere jongeren van hun leeftijd dit kunnen. Met de sponsoring (1000 euro) kunnen we deze truien aan een zachte prijs aanbieden en kan eenieder met fierheid deze truien dragen en trots erbij horen op vb" Dag van de jeugdbeweging.