...

Stichting Help mij Leven

De kinderen die wij helpen, groeien op in een gevaarlijke omgeving. Ze wonen in de beruchte sloppenwijken/favela’s van Rio de Janeiro. Deze favela’s zijn het domein van drugsbendes. De drugshandel brengt veel geweld met zich mee. Regelmatig komt het tot bloedige confrontaties tussen de politie en drugsbendes of tussen rivaliserende drugsbendes onderling. Hierbij vallen veel doden. Ondanks al het geweld is de verleiding voor kinderen en jongeren groot om zich aan te sluiten bij een drugsbende.

Deze zomervakantie ben ik 3 weken naar Brazilië geweest om de Stichting Help mij Leven te helpen. Drijvende kracht Robert Smits is 30 jaar geleden voorgoed uit Nederland vertrokken om straat- en kansarme kinderen in Rio en omstreken te helpen. We zijn met een groep aan het klussen geweest in 2 sloppenwijken van Rio waar Robert schooltjes heeft opgericht en in Pequeri hebben we woonhuisjes opgeknapt waar hij verwaarloosde kinderen opvangt. Ook spelletjes met de kinderen gedaan en met ze gesport.

Jantine Leegstra

Hoe kan Torfs bijdragen?

De stichting richt zich op kinderen om ze uit de drugsbende te houden, te helpen bij het halen van hun diploma en weg te houden van alcohol en drugs. Er zijn bijles-schooltjes waar dagelijks enkele honderden kinderen komen voor huiswerkbegeleiding, knutselen, sport en aandacht. Ook krijgen ze dagelijks een lunch, omdat ze thuis onder extreem arme omstandigheden leven. Voor 1000 euro kunnen we heel veel lunchpakketjes maken. Ook kunnen we knutsel- en schoolspullen aanschaffen en enkele PC's.