...

PlanBobath Senegal van de Belgische Bobathvereniging vzw (Ass Belg/Belg. BobathVereniging)

Ons project richt zich tot jonge kinderen met een hersenletsel en hun families in Senegal. Een handicap is een groot taboe in Afrika. De voorzieningen voor deze kinderen zijn beperkt. Het project bracht reeds een mentaliteitswijziging teweeg. Vandaag worden 170 kinderen binnen hun gezin en in een gespecialiseerde crèche begeleid en is de problematiek van de kinderen zichtbaar gemaakt voor samenleving en overheid. De groep opgeleide vrouwen wordt steeds groter; zij geven nu zelf al vorming.

PlanBobath werd in 2005 opgestart door een Vlaamse logopediste woonachtig in Senegal. Kinderen met hersenverlamming een plaats geven in de maatschappij was haar eerste doelstelling. Als kinderkine-Bobaththerapeute werd ik in 2008 aangesproken door het project. Kennis delen in hun gemeenschap (Community based rehabilitation, lokaal, bereikbaar, betaalbaar, duurzaam door verhoging van eigen competenties) en betere levensomstandigheden scheppen voor deze kinderen en hun families is essentieel.

Jeannine Vanbussel

Hoe kan Torfs bijdragen?

Om misvormingen te voorkomen en comfort te bieden hebben de kinderen apparatuur nodig. Deze worden gemaakt door door ons opgeleide lokale schrijnwerkers, metaalbewerkers, zetelmakers, ... We leiden momenteel ook een gepensioneerde orthopedisch technieker op die de ambachtslui en gezondheidswerkers kan adviseren. Een zit-stacombinatie kost 54.000 CFA (80 euro), een stapapparaat 10000 CFA (15 euro). Er is nood aan een dertigtal apparaten van elk (30x80 plus 30x15 euro: totaalsom 2850 euro). Dank!