...

Vzw sos

SOS vzw werkt aan onderwijskansen van kansarme kinderen. Met ons project bieden wij kinderen van de basisschool een plek waar ze onder begeleiding hun school en huiswerk kunnen maken. Samen met onze vrijwillige zetten wij in op de maximale ontplooiing van kansarme kinderen en dit door middel van spelend leren. Wij werken ook aan een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding van kinderen in functie van talenten en interesse. Naast de kinderen werken wij ook aan het versterken van ouders bij de school.

Ik ben als onderwijsopbouwwerker professioneel bezig met gelijke onderwijskansen voor kinderen in Antwerpen. Vanuit deze ervaring merk ik dat heel veel kansarme kinderen een onderwijsondersteunend klimaat missen om hen te helpen bij hun school- en huiswerk. Samen met mijn collega oprichter werden wij ook door heel veel ouders aangesproken die op zoek waren naar hulp en ondersteuning voor zichzelf en hun kinderen. Samen met een aantal mensen hebben wij de vzw 5 jaar geleden opgestart.

OMAR Al jattari

Hoe kan Torfs bijdragen?

Wij gaan het geld investeren in de aankoop van materiaal voor onze kinderen en ouders. Naast huiswerkbegeleiding zetten wij ook in op spelend leren binnen onze werking. wij willen het budget gebruiken voor de aankoop van: 600 euro voor 3 tweedehands laptops ( interactief/online leren) 400 euro voor educatief spelmateriaal om rond taal en wiskunde te werken bij de kinderen op een speelse manier.