...

Chico Latino vzw

Chico Latino werd in 2004 formeel erkend als een vzw in Belgie en Peru. De organisatie heeft als motto: ‘Al spelend leren’. Ze wil kinderen en jongeren uit achtergestelde wijken en bergdorpen rondom Cusco (Peru) een kans geven op een betere toekomst. O.a. via een participatief radioproject met jongeren. Via het maken van hun eigen radioprogramma op de lokale radio krijgen de jongeren zelfvertrouwen, leren ze zich uitdrukken en een rol op te nemen als changemaker in hun gemeenschap

Ik verblijf momenteel in Peru en zo kwam ik in contact met Chico Latino. Ik deed mee aan enkele activiteiten, organiseerde enkele workshops en heb samen met de jongeren en personeelsleden hier in Cusco, het radioproject uitgeschreven. Dit op basis van de noden en interesses van de jongeren en de organisatie.

Liene Michiels

Hoe kan Torfs bijdragen?

Voor de opstart van een gemeenschapsradio met jongeren uit achtergestelde wijken en bergdorpen rondom Cusco met als doel om deze jongeren een platform te bieden waar ze hun sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen, hun stem kunnen laten horen en hun ideeën en ervaringen delen. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van technisch materiaal (microfoons, veldrecorder, ...), transport voor uitwisselingsmomenten, inrichting eigen radiostudio, begeleiding van radio-workshops,...