...

PC Wagenschot

PC Wagenschot is er voor jongeren tussen 12 & 18 jr met ernstige problemen t.g.v. emotionele & gedragsstoornissen, kansarmoede en/of maatschappelijke achterstand. Wij bieden residentiële, mobiele en ambulante hulp aan. Bovendien werken we op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag van elke cliënt. We streven naar een warm en uitnodigend opvoedingsklimaat, waarbij we inzetten op de sterktes, talenten en kwaliteiten van mensen. Kwaliteitszorg is de motor van onze VZW.

Ik vind het ontroerend mooi om zien hoe hulpverleners en andere collega’s zich met hart en ziel inzetten. Met passie, enthousiasme, gedrevenheid en massa’s geduld maken zij een wereld van verschil voor onze jongeren. Ik werk als ‘Verantwoordelijke externe relaties en fondsenwerving’ en weet dat het geen evidentie is om voldoende middelen te voorzien. We moeten knokken en hard (net)werken om ‘geld’ binnen te halen via fondsenwerving. Ik vind dat Wagenschot de wereld van onze jongeren mooier maakt

Debbie Verlinden

Hoe kan Torfs bijdragen?

Jongeren, die het tijdelijk moeilijk hebben met schoollopen kunnen in onze ateliers terecht; €1100 Hout; machines, hout,… €650 Crea; aankoop hulpmiddelen, crea-materiaal,… €550 Kunst; aankoop verf, doeken,… €700 tuin; tuingereedschap, kruidenbak,… Tijdens activiteiten in onze ateliers volgen jongeren een training, die inspeelt op hun persoonlijk leerprogramma (vb. zelfbeeld,...) Wij hebben materiaal en gereedschap nodig om efficiënt te kunnen werken,...