...

S-up-porting Projects vzw

S-up-porting Projects heeft tot doel het aanbieden van sportmogelijkheden aan kansarme kinderen om ze op deze manier weg te houden van drank, drugs en criminaliteit. Het eerste project is gepland (feb - juni '19) voor de jeugd uit de township Masiphumelele (Zuid-Afrika). Daartoe willen wij voorzien in sportmaterialen, de uitbouw van sportinfrastructuur, het verstrekken van financiële middelen en het opleiden van andere vrijwilligers die de voortzetting van het project kunnen garanderen.

Ik sta in voor de opstart en verdere ontwikkeling van een sportprogramma voor de kinderen uit de township Masiphumelele. Het doel van ons sportprogramma is om de kinderen uit de criminaliteit, het drugsmilieu etc. te houden. Zo krijgen de kinderen nog meer de kans om op een goede manier sociaal betrokken te zijn en zich op een positieve manier uit te leven. Ons doel is om de kinderen beter te laten integreren in de samenleving.

Jolien Debaere

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het sponsorgeld van Torfs zal dienen voor de aankoop van materiaal en uitbouw van accommodatie. We zullen met het geld kijken voor de aankoop van ballen (voetbal en netbal: 50 ballen voor 250 euro), doelen (4 voor 400 euro), frisbees (50 voor 100 euro), staander + net voor netbal (ons korfbal): (4 voor 400 euro) en ander materiaal om te voor zien in een goede mogelijkheid om hun populairste sporten uit te oefenen.