...

International Children's Care België vzw - ICC België vzw

International Children’s Care is een liefdadigheidsinstelling, opgericht door mensen die van kinderen houden. Betrokken mensen die bezorgd zijn over de thuisloze kinderen in onze wereld, vooral deze in de derdewereldlanden. Onze missie om de wees- en verlaten kinderen mogelijkheden en kansen bieden op een menswaardig bestaan. ICC België vzw helpt wees- en verlaten kinderen ongeacht etnische afkomst, geslacht of religie.

Reeds meer dan 20 jaar ben ik vrijwillig betrokken bij ICC België vzw, die opgericht werd door vrienden. In 1993 is de oprichtster overleden en heeft haar man dit verder gezet, en ben ik gestart bij de organisatie met vertalingen en nieuwsbrieven. Later heb ik het voorzitterschap overgenomen en nu ben ik nog actief als administratief bestuurslid. Het geeft veel vreugde en voldoening om je te kunnen inzetten voor wees- en verlaten kinderen in de wereld.

Ronny Van Dessel

Hoe kan Torfs bijdragen?

"Stuur een weeskind naar school in Guatemala". Ons oudste kinderdorp in Guatemala, opgericht in 1978, huisvestigt 63 kinderen die wonen in familiehuizen met huisouders. Er is een lagere school, die op dit moment nood heeft aan nieuwe schooluniformen, schoenen en rugzakken. Het kost iets meer dan € 100,00 om een kind te voorzien van de nodige kleding en schoolgerei. De kost voor 8 kinderen bedraagt € 824,00. Dit is dan ook een belangrijke uitgavepost om een kind van onderwijs te kunnen voorzien.