...

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning "de Hummeltjes"

Het CKG (“Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning”) biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. De gezinnen stellen een hulpvraag rond het opvoedingsgebeuren dat vastloopt of dreigt vast te lopen. We kunnen helpen op verschillende manieren: opvoedingshulp aan huis, dagcentrumwerking, korte dag- en/of nachtopvang in een leefgroep en ouder- en/of kindtraining.

Als medewerker in CKG 't Hummelhuis ben ik zelf actief betrokken bij de STOP4-7 trainingen voor jonge kinderen met gedragsproblemen. We merken dat deze maatschappelijk kwetsbare doelgroep vaak niet in de mogelijkheid is om deel te nemen aan de reguliere (vakantie)opvang (door beperkte sociale vaardigheden, uitsluiting/schorsing, overprikkeling, beperkte financiële mogelijkheden, ...) en hierdoor de kans mist om positieve ervaringen en oefenkansen op te doen in interactie met andere kinderen.

An Weglewski

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met het sponsorgeld willen we in de zomer van 2019 een "BOOST"kamp organiseren voor de doelgroep kinderen van 6 tot 12 jaar met gedrags- en emotionele problemen. Tijdens deze kampweek laten we 10 kinderen in een warm klimaat positieve ervaringen opdoen in contact met leeftijdsgenootjes door ontspannende en leerrijke activiteiten, gericht op het bevorderen van de sociale vaardigheden en het versterken van het zelfbeeld van deze kinderen.