...

Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw

Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen is een netwerk van vrijwilligers, comité’s, organisaties en personen die zich inzetten voor “Mensen op de Vlucht” in Limburg. Wat is de missie van het LPV? * Het LPV ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding van mensen op de vlucht (met en/ zonder wettig verblijf), waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden.Daartoe werkt het LPV op lokaal en provinciaal niveau.

In Limburg (BE) zoeken mensen op de vlucht nog steeds een plaatsje om samen te leven. Daarom wil het LPV samen met alle vrijwilligers/buddy's vluchtelingen begeleiden en coachen naar meer zelfredzaamheid. Wij bieden mensen op de vlucht informatieve, juridische, administratieve, pedagogische en materiële ondersteuning. We bieden ook hulp bij het zoeken naar opleiding, tewerkstelling en huisvesting. Ook kwetsbare gezinnen met tkinderen in een precaire verblijfssituatie krijgen extra aandacht.

lieve missotten

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met dit extraatje willen we inzetten op de ondersteuning van een aantal zeer kwetsbare gezinnen. * 400 € voor de ondersteuning van gezinnen om de schoolfactuur of vrijetijdsbesteding van de kdr te helpen betalen(zwemles op school, deelname bosklasse of extra schoolkosten;) * 500 € voor de aankoop van 10 basis pakketten gezondheidszorg voor baby's /peuters (luiers, babyvoeding en toiletartikelen) voor kinderen in precaire situaties * 100 € voor trein/bus kaarten voor Mensen zonder papieren