Onze missie is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen. Dat willen we doen door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen uit achtergestelde gebieden in de Bitou-streek in Zuid-Afrika.

Als peetouder ondersteunen wij al enkele jaren een kind uit één van de achtergestelde wijken. We zijn ook als vrijwilliger verbonden aan deze organisatie. Lokaal zetten wij ons in om de organisatie aan naambekendheid te doen winnen en organiseren lokale activiteiten en festiviteiten om zo geld in het laadje te brengen om onze projecten mee te helpen financieren. Tevens proberen wij ook om ons nuttig te maken in deze achtergestelde buurten en werken we mee aan de projecten die we hier promoten.

MARIO LAMPAERT

Hoe kan Torfs bijdragen?

Iedere eurocent is welkom! Er zijn zoveel kleine en grotere projecten die lopende zijn... Concreet, momenteel zetten wij onze schouders onder een renovatie en nieuwbouwproject van een bestaand lager schooltje waarvan de afwerking nog volledig moet gebeuren. Het geld kan besteed worden aan de afwerking van het gebouw of zal gebruikt worden voor klasmeubilair. We zetten ook onze schouders onder twee medische projecten nl., de mondhygiëne en het afnemen van de oogtesten.