...

Bikas vzw

Bikas wil kleinschalige projecten realiseren voor mensen uit achtergestelde groepen, bij voorkeur uit afgelegen gebieden. De projecten zijn gedragen door de lokale bevolking en hebben als doel het welzijn binnen de gemeenschap te bevorderen. De Raad van Bestuur beslist welke projecten gesteund worden en bepaald het kader waarbinnen het project moet uitgevoerd worden. Onze projecten zijn van bepaalde duur. Na de realisatie dragen wij het beheer en de verantwoordelijk over aan de lokale gemeens

Ik ben samen met mijn echtgenoot de projectleiders van dit project. Ook ben ik actief lid van Bikas en zijn we dus nauw betrokken bij dit project. Door de aardbeving van 2015 in Nepal heeft de directeur onze hulp gevraagd en hebben we reeds 6 klassen en 2 sanitaire blokken kunnen bouwen.Wij zijn er toen geweest om de opening te vieren, we hebben vastgesteld dat de school in zulke slechte staat was dat er besloten is met Bikas om de oude school af te breken en een nieuwe te bouwen. Zie foto

josé smulders

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het geld, dat we eventueel zullen krijgen, zal gebruikt worden om de kosten , die vrij hoog liggen, te dragen. Zoals u kunt zien op de foto zijn we momenteel aan het tweede gedeelte van de school bezig en moet het dak daarna gelegd worden. Dus om meer concreet te zijn kan ik zeggen dat het geld voor het dak bestemd zal worden