...

SAMALA BELGIUM vzw

Onderwijs, verzorging en dagelijkse voeding aan 125 kleuters in onze kleuterschool in Nyeliwa, Malawi. Bovendien geven we tijdens de hongermaanden december, januari, februari en maart dagelijkse voeding en kleding aan 200 weeskinderen.

Ik werkte 6 jaar als vrijwilligster in een kleuterschooltje in Malawi, één van de armste landen ter wereld. Het trof mij dat het niet voor alle kleuters haalbaar was om hier naar school te komen. Vanuit de meest afgelegen dorpen was het meer dan twee uur stappen ... In 2015 startten we met het bouwen van een kleuterschooltje in één van de uithoeken van deze dorpsgemeenschappen. 2 x per jaar ga ik ter plaatse om les te geven en afspraken te maken met het schoolteam en de leerkrachten.

Danielle DEKORT

Hoe kan Torfs bijdragen?

Naast onderwijs (kostprijs 1900€ / jaar) krijgen de 125 kinderen die momenteel zijn ingeschreven, ook dagelijks een maaltijd (kostprijs 2500€ / jaar) en wordt er gezorgd voor een uniform voor elke kleuter (kostprijs 980€ / jaar). Om les- en speelmateriaal op te bergen zou een nieuwe kast en enkele rekken moeten gemaakt worden door de plaatselijke ambachtslui. (kostprijs 125€)