...

Belgian Vietnamese Alliance vzw

De BVA wenst de samenwerking tussen België en Vietnam te bevorderen en werkt op 3 pijlers nl. op economisch, cultureel en sociaal vlak. We organiseren jaarlijks VN classes voor VN adoptie kinderen en/of VN jongeren die hier opgroeien om zo hun moedertaal niet te vergeten. Op sociaal vak organiseren we fundraisings om kinderen en families uit minder behoede regio's te helpen, leggen we een nieuwe brug of weg aan bij overstromingen..helpen we mindervaliden. We verdienen je steun!

Ik heb zelf 2 Vietnamese adoptiekinderen en dit is de reden waarom ik mee de BVA opgericht heb. Dagelijks zet ik me op vrijwillige basis in om sociale projecten te steunen, bedrijven te helpen in hun zoektocht naar mogelijke zakenpartners ter plaatse, cultuur uit te wisselen. Zo is ook de oprichting van VN classes een doel op zich om (adoptie - migratie) kinderen en jong volwassenen te helpen met het leren v/d VNse taal zodat ze hun roots niet verliezen en kunnen praten met hun familie daar.

Lu Callebaut

Hoe kan Torfs bijdragen?

Op termijn wensen we bibliotheken op te richten voor de minorities ter plaatse. Grote groepen van kinderen hebben nauwelijks toegang tot boeken en daar wensen we concreet iets aan te doen.... want ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Ook hebben we kosten voor de VN classes die we hier in België organiseren, zoals huren van klaslokalen, verzekering, fotocopies, aanmaak schoolboeken, ,...