...

VoedSaam vzw

VoedSaam is een sociaal distributieplatform van voedselrestromen. Zij spoort voedseloverschotten op bij verschillende leveranciers, haalt deze bij hen op, stockeert ze in haar depot en distribueert ze bij verschillende vzw's en OCMW's in het Waasland. Deze bezorgen de voeding bij de gezinnen die ze begeleiden.

Sinds 1 februari 2017 ben ik tewerkgesteld als projectcoördinator voor VoedSaam. Dagelijks leg ik contacten met mogelijke leveranciers van voedselreststromen. Ik stuur vrijwilligers op pad om de voeding op te halen, naar het depot te brengen en daar op een voedselveilige manier te stockeren. Daarna neem ik contact op met OCMW's en vzw's die deze voeding via hun eigen ondersteuningsmodel bezorgen bij gezinnen met een beperkt budget. Voedselresten worden herbestemd en verse voeding wordt verzekerd

Els Van de Steene

Hoe kan Torfs bijdragen?

Dé grote kost binnen ons project is de logistieke kost. Binnenkort, op 10 november a.s., vindt de officiële overhandiging plaats van een bestelwagen, geschonken door 5 Wase afdelingen van serviceclub Rotary. Om de levering van het voedsel zo schokvrij mogelijk te laten verlopen, willen we in de bestelwagen een systeem laten bevestigen waardoor we EPS-bakken en andere lading schokvrij kunnen vastmaken binnen in de laadruimte. Het geld zal dus besteed worden aan deze binneninrichting.