...

VZW Toekomst voor Senegal

We hebben ondertussen al een school met 800 leerlingen en hebben vastgesteld dat de gezondheidszorg te wensen overlaat. We zijn gestart in het begin van dit jaar met een EHBO post en die draait momenteel al voor kleine interventies. De bedoeling is om deze uit te bouwen tot een volwaardig ziekenhuis (bevallingen, kleine heelkundige ingrepen, dagopname...)

medeoprichter, bestuurlid.

frank lambrechts

Hoe kan Torfs bijdragen?

We zijn momenteel bezig met het uitbouwen van een EHBO post. Er moeten lokalen bijkomen waar de vrouwen kunnen bevallen en waar kleine heelkundige ingrepen kunnen doorgaan. Alle gelden zullen hiervoor ingezet worden.