...

Steunpunt Kinderepilepsie vzw

Steunpunt Kinderepilepsie ondersteunt ouders en de naaste omgeving van kinderen met medicatieresistente epilepsie. We organiseren activiteiten die de zorg op lange termijn draaglijk houden: praatnamiddagen, activiteiten voor de broers en zussen van, opzetten van een babysitdienst... Daarnaast brengen we kinderepilepsie en de impact ervan zoveel mogelijk onder de aandacht (van het grote publiek). We brengen bestaande campagnes onder de aandacht of zetten er zelf op.

Ik ben Stefanie De Jonghe, oprichter en voorzitter van Steunpunt Kinderepilepsie vzw. Wij bieden ondersteuning aan ouders en de naaste omgeving van kinderen met medicatieresistente epilepsie. Ik ben zelf ouder van een dochter die een zware vorm van epilepsie heeft.

Stefanie De Jonghe

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het sponsorgeld van Torfs zouden wij aanwenden voor een project 'uitleendienst aanvalsdetectiesystemen'. Aanvalsdetectiesystemen zijn één van de preventiemaatregelen die kunnen helpen bij het voorkomen van SUDEP (= plotse dood) bij kinderen met medicatieresistente epilepsie. Met 1000 euro (excl. btw/incl. btw: 1210 euro) kunnen wij 1 Nightwatch (= gevalideerd toestel bij tonisch-conische aanvallen) aanschaffen en ter proef uitlenen aan ons doelpubliek.