...

Humasol vzw

Humasol is een vzw die als doelstelling heeft om hernieuwbare energie, water en duurzame technologie toegankelijk te maken voor iedereen. Wij werken rond deze thema’s in het Zuiden in nauwe samenwerking met lokale partners om samen een betrouwbare en propere energievoorziening uit te bouwen. Wij voeren technische projecten uit, zoals het ontwerpen en installeren van zonnepanelen, en socio-economische projecten, zoals het opzetten van lokale beheersorganisaties die de installaties opvolgen.

Sinds het academiejaar 2014-2015 ben ik actief binnen Humasol vzw. Gedurende dat jaar bereidde en voerde ik mijn project uit: het ontwerpen en bouwen van een zonnepaneleninstallatie voor een afgelegen schooltje in Kameroen. Sindsdien heb ik verscheidene teams gecoacht en vanaf dit jaar zetel ik in de Raad van Bestuur als penningmeester. Mijn taak bestaat er dus uit om actief op zoek te gaan naar sponsors voor het financieren van onze projecten.

Gertjan Maenhout

Hoe kan Torfs bijdragen?

Een Beninse lokale ondernemer, ASAFMA, verdeelt maismolens bij lokale gemeenschappen die geen rechtstreekse toegang hebben tot elektriciteit. Door de stijgende prijs van diesels wil hij graag overschakelen naar molens op basis van zonne-energie. Onze vier vrijwilligers onderzoeken de integratie van zonne-energie voor de molen en of dit een duurzaam alternatief kan vormen voor dieselmolens. Met €800 kunnen we samen met onze lokale partner vijf prototypes bouwen en lokale gemeenschappen bijstaan.