...

Ajpopoli vzw

De vzw Ajpopoli ondersteunt in het bergdorp Comalapa, in Guatemala, een school die gratis onderwijs verschaft aan 300 arme Mayakinderen. De school speelt ook een belangrijke sociale rol in het leven van de families. De veelal alleenstaande moeders kunnen er terecht voor basisvoedsel en (tweedehands)kledij die vanuit België wordt meegenomen. Hetzelfde geldt voor medische kosten. De school krijgt geen subsidies en is volledig aangewezen op steun vanuit België. De armoede thuis is vaak schrijnend.

Als lid van het bestuur van de vzw Ajpopoli ben ik verantwoordelijk voor het contact met de peetouders. Ik houd hen op de hoogte van de schoolresultaten en van de situatie in het gezin Soms is er bv. extra geld nodig om de elektriciteit te betalen. Zelf steun ik 5 families. Eenmaal per jaar ga ik met enkele anderen naar de school, uiteraard volledig op eigen kosten. We nemen zoveel mogelijk mee (kledij, schoenen, schoolspullen … ). Ik ben steeds op zoek naar nieuwe steungevers. De nood is hoog!

Annemie Swartelé

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met € 1000 zouden wij een volledig schooljaar elke morgen een voedzame granen pap (een 'atol') kunnen geven aan de extreem arme kinderen die thuis geen ontbijt krijgen. Bovendien zouden we een jongen kunnen steunen die blind dreigt te worden door vergevorderde glaucoom en daarom speciale (dure) oogdruppels en een bril nodig heeft. De school, die geen staatssubsidies krijgt, kan zoveel geld niet aan 1 kind besteden. En van sociale zekerheid hebben ze in Guatemala nog niet gehoord!