...

vzw Tout Bien - Okidoki

Vzw Tout Bien – Okidoki – campagne Hey hoe gaat het? werd opgericht in 2016, met als doel te sensibiliseren en informeren over zelfdoding en de preventie ervan. De missie van de vzw is het taboe te doorbreken dat in onze samenleving heerst rond zelfdoding, in de hoop om zo de trieste Belgische suïcidecijfers van 18,7 per 100.000 inwoners terug te dringen naar Europese gemiddelden.

Jean-Louis Coppers, verloor zijn zoon Benoit (22) bijna drie jaar geleden toen die onverwachts uit het leven stapte. Daarop richtte hij een vzw op die heel wat projecten lanceert om zelfdoding onder de aandacht te brengen. Zo ook een app die hij met studenten van HoGent ontwerpt en die mensen naar de juiste hulpverlening moet doorsturen. Daarnaast ook het Doorsopenday project, dat ijvert voor een warmere samenleving, waarin mensen weer open communiceren en dat tips geeft rond signaalherkenning.

Jean Louis Coppers

Hoe kan Torfs bijdragen?

De zeer welkome steun van Torfs zal worden gebruikt om het Doorsopenday project zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, en om alle andere sensibiliseringscampagnes te helpen realiseren waarvoor onze vrijwillige zich onvermoeibaar inzetten, in de hoop de trieste zelfmoordcijfers in België terug te kunnen dringen. Ook voor het ontwikkelen van apps, die drempels verlagen, hulplijnen korter maken en die hulpmogelijkheden zullen centraliseren voor mensen die worstelen met suïcidegevoelens.