...

vzw NET&MEN Kanker België

NET & MEN Kanker België is een vereniging voor patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET) en multipele endocriene neoplasie (MEN). Dat zijn beide zeldzame aandoeningen, en mensen voelen zich hierdoor vaak niet (h)erkend. De vzw NET & MEN Kanker wil praktische en psychosociale steun bieden. De Bestuursleden zijn vrijwilligers, vaak zelfs patiënt of naaste. Door meer bekendheid te geven aan NET&MEN willen we er mee voor zorgen dat de diagnose sneller kan gesteld en de levenskwaliteit beter wordt

Toen ik eind 2014 de diagnose NET (neuro endocriene tumor) van de pancreas kreeg wist ik helemaal niet wat men daarmee bedoelde. Beetje bij beetje werd duidelijk dat het om een ongeneeslijke zeldzame vorm van kanker ging. In mijn verdere zoektocht kreeg ik heel veel steun van de vzw NET&MEN Kanker die contact tussen lotgenoten als één van haar belangrijkste doelstellingen ziet. Daarnaast willen ze ook meer bekendheid geven aan de ziekte om een snellere diagnose mogelijk te maken.

Eddy Deneckere

Hoe kan Torfs bijdragen?

Een jaarlijks terugkerende activiteit is onze familiedag. Deze bieden we gratis aan omdat onze mensen omwille van hun ziekte al veel kosten hebben. 'Familie' beperkt zich echter tot de lotgenoten met hun partner. Met de € 1000 zouden we eens kinderen en kleinkinderen kunnen mee uitnodigen en er een 'echte' familiedag van maken. We willen kiezen voor de Zonnegloed, waar verwaarloosde dieren een toekomst krijgen en waar er ook twee Zebra's (wereldwijd de mascotte van NET) wonen.