...

vzw Maud & Co

Maud&Co is een warme thuis waar jongvolwassenen met een beperking samenleven met een jong zorggezin. Vanuit deze thuis worden aanknopingspunten gezocht met de samenleving o.a. door buitenshuis te werken. Maud&Co kijkt naar wat de cohousers als zinvolle dagbesteding willen doen en zoekt werkgevers die openstaan voor hun hulp. Verder streeft de vzw naar een buurtgerichte werking, waarbij de sociale interacties tussen de cohousers, het zorggezin en de buurt een nieuwe dynamiek geven aan de wijk.

De cohousers van Maud&Co, jongvolwassenen met een specifieke zorgnood, vormen samen een dynamisch groepje. Allemaal hebben ze een eigen mening en vinden ze zelfstandigheid belangrijk. Mijn broer Jeremy is één van hen. Hij wil, net als iedereen, deelnemen aan de samenleving en zich zo veel mogelijk verder ontplooien. Maud&Co bouwt een uniek project uit waar mensen zoals hij de kans krijgen om ten volle aan de maatschappij deel te nemen, iets wat ik belangrijk vind en zo veel mogelijk wil steunen.

Isabelle Lenaerts

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 750 EURO kan de gemeenschappelijke leefkeuken van Maud&Co geverfd worden. Hier zullen de 9 cohousers en het inwonende zorggezin (6 personen) samen koken, eten en gezellig samen zijn. Deze keuken kan bij evenementen in de polyvalente ruimte ook gebruikt worden voor het verzorgen van de catering. Op die manier komt de afwerking van deze ruimte ook de buurtwerking van de vzw ten goede. De overige 250 EURO wordt gebruikt voor de huisraad in de leefkeuken (servies, bestek, enz).