...

DAAV vzw

DAAV staat voor Developing Association for Active Volunteers. Een groep actieve vrijwilligers die zich inzetten voor de armsten (vaak straatkinderen) van de Indische maatschappij! Het bieden van kansen, het bieden van een toekomst voor deze kinderen is onze grootste motivatie. Adopties op afstand en het steunen van verschillende bouwprojecten in het kader van onderwijs zijn dan ook onze twee grote doelen!

Als lid van DAAV vzw kon ik voorbije zomer met eigen ogen ervaren hoe groot de noden op het vlak van onderwijs in India zijn. We bezochten heel wat onderwijsprojecten, waar men ondanks beperkte middelen, kansen wil bieden aan kinderen en jongeren, opdat ze zo een kans krijgen in de maatschappij, kans op een toekomst.

Caroline Lestienne

Hoe kan Torfs bijdragen?

Kalimpong, India. We bezoeken er een meisjesinternaat.We zien een groep van 45 opgewekte meiden. Maar de toestand van het internaat is er erbarmelijk. Geen stromend water, geen elektriciteit, geen verwarming. Rotte muren en dak. De meisjes maken zelf het avondmaal klaar op een vuurtje gemaakt van sprokkelhout. Hun bedden staan in 2 kamers met 20 samen. Het sponsorgeld zal ingezet worden voor de heropbouw van het meisjesinternaat, meer bepaald voor de inrichting van een volwaardige studieruimte.