Malawi is een van de armste landen van de wereld in Afrika. De doelstelling van Non Profit Belgium is het ondersteunen en het versterken van de bevolking in 9 dorpen in Malawi. Dit door de gezondheidszorg te verbeteren, de voedselzekerheid te verhogen, de lokale landbouw te verduurzamen, het ondersteunen van kwetsbare groepen en het voorzien van onderwijs. Dit zijn de vijf hoekstenen van Non Profit Belgium. We willen de lokale bevolking begeleiden naar verzelfstandiging voor al deze items.

7 jaar geleden ging ik voor het eerst naar Malawi als vrijwilliger bij VZW Non-Profit Belgium. Daar ondervond ik aan de lijve waarom Malawi het warme hart van Afrika genoemd wordt: ondanks de schrijnende armoede lachen de mensen, zijn ze behulpzaam en klagen ze zelden. Op een uurtje rijden van de stad Zomba liggen de 6 kleine 'dorpen' waar we het project opstartten. De laatste jaren kampt de regio steeds vaker met periodes van grote droogte. Vandaar dat we daar van start gingen met een landbouwproject met teelteducatie en tevens ook een voedselbank voor de ouderen, weeskinderen. Ondertussen is onze werking uitgebreid naar 9 dorpen, hebben we een irrigatiesysteem aangekocht en bomen gepland... Ik ga elk jaar terug voor opvolging en sturing van het project en dat zal ik ook de komende jaren blijven doen. We houden wekelijks contact met de verantwoordelijken ter plaatse. Meer info over de projecten van onze vereniging vindt u op https://www.nonprofitbelgium.be/

karine haerinck

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het geld zal gebruikt worden voor: - 50 kinderstoeltje in hout (ter plaatse laten maken) aan 7.5 euro/stuk = 375 € - 20 tafels aan 12€ = 240€ - Aankoop van verf voor klaslokaal te schilderen = 225 - educatief materiaal, spelletjes = 160 Totaal = 1000€ In en rond het dorp Chabwera werd ik getroffen door de afwezigheid van onderwijs...kleine kindjes gaan de ganse dag mee met de mama op het veld, en kunnen niet naar school. Daar wou ik iets aan doen: ik ging op zoek naar sponsors, organiseerde een benefiet, ontbijtacties...na enige tijd slaagde ik er in om 10.000 euro te vinden om het schooltje te bouwen. De bouw van het schooltje is dit jaar afgerond (zie foto's)! Vanaf 18 september kunnen 50 kleutertjes naar school en krijgen ze elke dag een warme maaltijd aangeboden. Voorlopig is het klaslokaal nog niet bemeubeld. Ik hoop dan ook dat ik via dit fonds bankjes kan aankopen, zodat de kindjes niet meer op de grond moeten zitten. We zouden Torfs én de stemmers zeer dankbaar zijn.