...

Een hart voor Bumba vzw

‘Een hart voor Bumba vzw’ zet zich hier en ter plaatse in voor het ziekenhuis en bijbehorende scholen in de N-Congolese stad Bumba, het levenswerk van de Vlaamse pater Carlos Rommel. In Vlaanderen zoeken we fondsen, materialen en verspreiden info, ter plaatse besteden medisch geschoolde vrijwilligers een stuk van hun vakantie o.a. werken in het ziekenhuis en opleiding van verpleegkundigen. Er is geen electriciteit. Ons nieuwe project de aanleg van zonnepanelen voor het ziekenhuis en college

In 2013 werkte ik, n.a.v. een familiebezoek in het ziekenhuis van pater Rommel. Er is geen stomend water, geen electriciteit. Geschokt door de armoede en de beperkte middelen gaf ik, verpleegkundige in hart en nieren, een voordracht. 'Een hart voor Bumba' werd geboren met enkele enthousiastelingen. We gaan er regelmatig ter plaatse werken en opleiding geven, sturen degelijk wondzorgmateriaal en nodige toestellen en werken de logistiek beter uit. We onderhouden goed contact met equipe ter plaatse

Marianne Du Pré

Hoe kan Torfs bijdragen?

De generator heeft het begeven, we zijn genoodzaakt over te stappen op zonnepanelen waarvoor we nu dringend fondsen zoeken. Een ingenieur ging op eigen kosten ter plaatse om het energienetwerk uit te tekenen. Hij zal ook persoonlijk de zonnepanelen gaan plaatsen. De donatie van het Torfsfonds zou gebruikt worden voor de aanschaf van 7 of 8 zonnepanelen voor het ziekenhuis. (140 €/stuk). Dankzij zonnepanelen kan het ziekenhuis degelijk werken met de broodnodige toestellen, zonodig ook 's nachts.