...

De Zuidpoort vzw

De Zuidpoort, een vereniging waar armen het woord nemen, bestrijd armoede en sociale uitsluiting. De zuidpoort verstrekt de stem van mensen in armoede en beoogt structurele veranderingen in de samenleving. Drie doelstellingen: 1. Thuis: veilige en stimulerende ontmoetingsplek in Nieuw Gent 2. Strijd: sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en structurele armoedebestrijding 3. Samen: met deelnemers, vrijwilligers, mensen met en zonder armoede-ervaring, beleidsmakers, stakeholders....

Als vrijwilliger ga ik één maal per week de kassaverrichtingen boeken in het kasboek, ander administratief werk verrichten zoals o.m. het nodige doen om tickets enz. te bestellen voor de activiteiten die het pretloket organiseert. Het pretloket bestaat uit een aantal vrijwilligers die uitstappen en culturele activiteiten organiseert in Gent (meestal met de uitpas) maar ook buiten Gent.

Linda D'halluin

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 1.000€ kunnen wij 100 mensen in armoede een uitstap aanbieden voor een betaalbare prijs (20% van de aankoopprijs). Uitstappen die zij zich anders onmogelijk kunnen veroorloven. Wanneer je leeft van een uitkering, minimumloon of hoge medische kosten hebt is recht op vrijetijdsbesteding niet vanzelfsprekend. Het recht op culturele ontplooiing is een blijft een sociaal grondrecht. Iedereen heeft het recht op een menswaardig leven, daar streven we samen voor.