...

WANYURI

Wanyuri is een vlaamse vzw actief in de noord-west regio van Kameroen.Er is veel armoede,honger, ongeletterdheid,werkloosheid, moeilijk toegang tot ziekenhuizen, drinkbaar water en Sanitaire voorzieningen.VZW WANYURI werkt op verschillende peilers voor de duurzame ontwikkeling van de VN, de SDG's en is ook lokaal verankerd.De afgelopen jaren werden er waterputten,toiletten, leslokalen in scholen uitgebouwd.Onze doel is om een betere levenskwaliteit aan deze hulpbehoevende bevolking te bieden.

Ik ben in de raad van bestuur van de organisatie. Ik speel ook de rol als contactpersoon van de organisatie hier in West-Vlaanderen als wij op zoek gaan voor partners en sponsors van onze projecten.

Paul Vande Kerckhove

Hoe kan Torfs bijdragen?

Voor ons onderwijs project hebben we 100 intelligente kinderen uit arme gezinnen geselecteerd om hen de kans op onderwijs te geven. We zoeken steeds meters/peters van de onderwijs kosten voor dit project. Het kost maar 89€ (Incl. uniformen, schoenen en inschrijving-kosten) per school jaar in de lagere onderwijs in Kameroen. Met dit geld zouden we 11 van deze kinderen kunnen sponsoren. We zouden hun school rapporten aan Torf bezorgen als jullie zouden geïnteresseerd zijn op hoe ze op school doen