...

Zaba Kina vzw

Zaba Kina is een 4de Pijler.Samen met onze Congolese partner, CREROEA, bouwen wij aan duurzame structuren in Boma, D.R.C. voor wees- en straatkinderen en de arme plattelands- bevolking.Zij doen het zelf en zijn de actoren van hun eigen ontwikkeling, wij helpen! Samen met hen zoeken we oplossingen voor hun problemen.Onze werkterreinen: onderwijs,gezondheids-zorg,familieplanning,landbouw,water,organisatieversterking en capaciteitsopbouw.Onze missie: onderwijs en gezondheidzorg zijn een basisrecht.

Persoonlijk ben ik vrijwilliger/bestuurslid binnen Zaba Kina vzw sinds 2002. Als secretaris ben ik het aanspreekpunt en verzorg ik de publieke relaties. Daarnaast neem ik alle administratie taken voor mijn rekening, de organisatie van onze activiteiten en onderhoudt bijna dagelijks contact met onze Congolese partner CREROEA asbl.Goede communicatie is cruciaal om de uitwerking en continuïteit van de door onze partner gekozen en door Zaba Kina ondersteunde projecten te doen slagen. Chris Philipsen

Chris Philipsen

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 1.000 € sponsoring kunnen we een praktijklokaal houtbewerking voor een 20-tal lln. uitrusten met zagen,schaven,schroeven,vouwmeters,winkelhaken,hamers,beitels,nagels. Na duurzame investeringen in lagere en middelbare scholen met bijna 1.500 leerlingen willen we nu “praktisch” onderwijs helpen uitbouwen en ALLE jongeren de kans te geven om hun capaciteiten te ontwikkelen.Daarnaast versterkt een schrijnwerkerij op korte termijn de zelfredzaamheid en financiele onafhankelijkheid van CREROEA.