...

Ispahan vzw

.Ispahan vzw werkt ondersteunend en aanvullend op de eerstelijnshulpverleners. Samen met alle betrokken zorgverleners en in nauw overleg met de huisarts wil Ispahan het beste halen uit de laatste fase van het leven en streven naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit voor de patiënt en zijn familie, thuis, in de vertrouwde omgeving. Ispahan maakt de zorgcirkel helemaal rond en doet alles wat kan als we denken dat er niets meer kan gedaan worden.

Mijn broer heeft op zijn 18de verjaardag te horen gekregen dat hij een hersentumor 4de graad had. Op 26-10-2013 is hij op 26 jarige leeftijd hieraan gestorven. Het zacht licht heeft mijn broer en zijn vrouw enorm hard geholpen met facturen die moesten betaald worden, dromen die hij nog had waar te maken, ze ondersteunden zijn vrouw, er kwamen verzorgsters langs en verpleegsters om zorgen toe te dienen. Zij waren er ook bij bij het groeten en de begrafenis (nazorg). En is gratis voor de patiënt!

Silke Caeyers

Hoe kan Torfs bijdragen?

Ispahan wil kwaliteitsvolle palliatieve zorg garanderen en een continue zorgbegeleiding garanderen. De organisatie biedt veel aandacht aan zorg voor de zorgende en besteedt continue opleiding en begeleiding aan de medewerkers inclusief verder professionalisering. De hulpverlening van vzw Ispahan is gratis voor de patiënt. De vzw biedt 24/24 uur en 7/7 dagen continuïteit van zorg aan. Ook in de toekomst wil vzw Ispahan garant blijven staan voor maximale kwaliteit in de palliatieve thuiszorg