...

VZW De Katrol

VZW De Katrol biedt studie en gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare, kansarme gezinnen in Oostende. Wij trachten kansarme kinderen kansrijker te maken; ouderbetrokkenheid te verhogen, ouders te empoweren en een studiecultuur binnen het gezin te introduceren; studenten uit leraren of sociaal pedagogische opleidingen de kans te bieden de doelgroep te leren kennen. 2x per week gaan we aan huis om het gezin te ondersteunen bij hun hulpvraag.

Ik ben zelf reeds 12 jaar werkzaam bij de organisatie. Ik blijf geloven in de meerwaarde, de visie en de missie van de werking. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs een hefboom kan zijn om de negatieve spiraal van kansarmoede te doorbreken. Door kinderen te voorzien van goed, nieuw schoolmateriaal zijn ze in eerste instantie in orde voor school, maar kunnen ze ook meer participeren bij de vriendjes van de klas. Ze zijn niet opnieuw diegene die opvallen door oud, versleten of afwezig materiaal.

Katrien Sabbe

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met €1000 kunnen wij heel wat boekentassen (voor alle leeftijden van kleuter tot secundair) aankopen, pennenzakken, stiften, potloden, rekenmachines, passers, kaften, huiswerkmappen, plastiek mapjes, sportzakjes, drinkflessen, boterhamdozen, fruitdozen, ... Elk jaar opnieuw stellen wij vast dat er heel wat ouders zijn die dit hun kinderen niet kunnen bieden. De kinderen starten al met een negatief gevoel aan het nieuwe schooljaar, ze zijn niet in orde, worden gemeden door de andere kinderen..