...

Vzw Wanakkam

Onze vzw is reeds 43 jaar actief in India.( Orissa, Andra Phradesh ) Wij steunen kleinschalige projecten. Steun aan lokale groepen, dorpen, scholen ... nooit individuele steun. Onze projecten gaan over basisbehoeften zoals drinkbaar water, waterputten voor irrigatie, opleiding vrouwengroepen, melkkoeien ... Om de 3 jaar worden de projecten bezocht - alle kosten worden door de reizigers volledig zelf betaald ) 3 maal per jaar wordt een infoboekje uitgegeven. Zie ook onze website .

Aangesproken door vrienden die reeds een aantal jaren actief waren in de vzw Wanakkam, werd ik uitgenodigd ( volledig op eigen kosten ) om mee te gaan op inleefreis naar India. De leeftoestanden en het ontbreken van de meest elementaire basisbehoeften , zoals drinkbaar water hebben een diepe, blijvende indruk op mij gemaakt. Wetende dat we door het opstarten van heel kleinschalige projecten tienduizenden kastelozen aan drinkbaar water kunnen helpen is de grootste motivatie voor onze inzet.

Martine Van Daele

Hoe kan Torfs bijdragen?

Project 18/05. Het boren van een waterput voor INR 90000 ( ong 1000 € ) in Vittamrajupalleom, Guntur, Andhra Pradesh, India. Hierdoor kunnen we ong 150 gezinnen van drinkbaar water voorzien. Water is leven, de gezondheid van een ganse gemeenschap zal hierdoor drastisch verbeteren. Er wordt - zoals bij ieder project - ook een eigen inbreng gevraagd van het dorp, school of gemeenschap. We vragen ook een zesmaandelijks rapport en een eindrapport met bewijzen ( oa foto's )