...

Refuse to sink vzw

Wij zetten ons in voor kinderen met de ziekte van Duchenne ( progressieve spierziekte ) . Dit kan met daguitstappen , kamp , financiële steun bij alles wat niet wordt terugbetaald van ziekenfonds. Levensverwachting is ongeveer 25 à 30 jaar. Voor iedere uitstap hebben we tevens begeleiders en verplegend personeel nodig. Fiscaal attest is mogelijk onder creditnota.

Ik ben grootvader van een Duchenne-patiënt ( momenteel is die jongen 4 jaar ). Tevens ben ik ook de voorzitter van de vzw.

geert de block

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het geld zal besteed worden om jongens en het gezin met Duchenne financieel te steunen waar nodig zoals bv tussenkomen in behoeften die die mensen nodig hebben om een draaglijker leven te hebben. 1000 euro/patiënt inclusief begeleider en verplegend personeel om op kamp te kunnen. Financieel steunen zodat die jongens een hobby kunnen beoefenen , bv hockey , aangepaste rolstoel vanaf 3500 euro. Daguitstappen organiseren +/- 150 euro/patiënt , enz