Ons doel is om de meest kwetsbare vrouwen te ondersteunen en te helpen om, op een duurzame manier, zelf hun levensomstandigheden te verbeteren. We streven er ook naar om, op termijn, volledige lokale autonomie te hebben. We hanteren volgende criteria bij selectie van onze projecten: 1. worden door de lokale gemeenschap voorgesteld en gedragen 2.verhogen de economische situatie van de meest kwetsbare vrouwen 3. uitvoering door de lokale gemeenschap 4.projecten worden op termijn zelfbedruipend

Samen met mijn partner en mijn zus heb ik Rugendo opgericht. Met Rugendo willen we projecten financieren op Idjwi, een eiland in het Kivu-meer in Oost-Congo, om de levensomstandigheden van de meest kwetsbare vrouwen te verbeteren. De projecten worden door de lokale bevolking voorgesteld en uitgevoerd met financiële, morele en materiële ondersteuning van Rugendo. We streven er tevens naar dat onze projecten, op termijn, zelfbedruipend worden en dus onafhankelijk van onze financiële steun. Waar ik mij binnen de organisatie vooral mee bezig hou, samen met de twee andere, is: 1. Contacten onderhouden met onze lokale contactpersonen en opvolging projecten 2. Communicatie over onze projecten (nieuwsbrief, facebook, website) 3. Verzamelen van fondsen voor onze projecten door: - organiseren van evenementen ( eetavond, filmvoorstelling over Congo, ..) - aanvragen subsidies/sponsoring - werving sympathisanten 4. Deelnemen aan derde wereldraad, vierde pijler, .. 5. Algemene administratie vzw

Suzy Mentens

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met onze projecten steunen wij kwetsbare vrouwen, bijv. weduwes. Wij willen hen helpen om economisch zelfstandiger te worden. We streven er naar om, op termijn, volledige lokale autonomie te hebben, onafhankelijk van onze financiële ondersteuning. Het jaarlijks schoolgeld is voor veel gezinnen telkens weer een financiële aderlating dus zeker voor alleenstaande moeders. Het is dan ook één van de belangrijkste redenen waarom kinderen niet naar school gaan. Voor 20 schoolkinderen willen wij het schoolgeld betalen. Om er voor te zorgen dat de moeders op termijn zelf voor het schoolgeld kunnen instaan gaan we 15 geiten schenken, waarvan ze het eerste lammetje op hun beurt moeten doorgeven aan een andere vrouw. Hiermee kunnen ze dan kweken en een eigen veestapel aanleggen. Voor hen werkt dit als een spaarpot. Op momenten van "grote" uitgaves (schoolgeld, ..) kunnen ze dan een geit verkopen. Besteding 1000 Euro van Torfs: 20 x 20 Euro = 400 Euro (schoolgeld) 15 x 40 Euro = 600 Euro (geiten)