...

Ekimanyelo vzw

Ekimanyelo ondersteunt het Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja (D.R. Congo): een kleuter-, lagere en secundaire school. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk meisjes naar de school te krijgen en armoede mag geen uitsluiting betekenen. Sinds 2017 wordt een openbare bibliotheek uitgebouwd om de andere scholen in Lodja mee op te tillen en worden vormingen rond familieplanning georganiseerd. Naast het hoofdproject worden twee plattelandsschooltjes, op 50 km van Lodja, vernieuwd en uitgebouwd.

Initiatiefnemer Karl Bogaert is een vroegere klasgenoot met wie ik steeds contact ben blijven houden. Enkele jaren geleden vertelde hij me over de acties die hij en zijn vrouw namen om in Oost-Congo kwalitatief onderwijs te organiseren, in samenwerking met een Congolees Antoine Djonga die tijdens zijn Belgische studies door hen ondersteund werd en nu weer in Congo woont. Het verhaal was zo treffend, onbaatzuchtig en gedurfd dat ik hen op alle mogelijke manieren wil ondersteunen bij fundraising.

Hugo en Ingrid Brangers-Janssens

Hoe kan Torfs bijdragen?

In Vango Yenda, geboortedorp van Antoine Djonga (zie hierboven) bestaat de school momenteel uit voorlopige houten constructies met golfplaten dak. Bedoeling is spoedig bakstenen muren aan te brengen. Kostprijs bakstenen en cement: 5.550 EUR (één zak cement kost 50 USD, een baksteen 0.10 USD). Het bouwen doen de dorpsbewoners zelf.