...

Umoja Project

Visie: Umoja vergroot de mogelijkheden tot zelfredzaamheid door actief bij te dragen/educatieve ontwikkeling. Kwalitatieve opleiding ter beschikking te stellen/begeleiding aan de lokale kinderen met een mentale beperking. Missie: Umoja is van mening dat ze samen met de lokale partners kwalitatieve zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen aangepast aan de beperking. Het bewust ma- ken van hun eigen kunnen dat hierdoor gecreëerd wordt. Samenwerking is gebaseerd op het uitwisselen/kennis/lange termijn.

In 1999 startte ik als vrijwilligster in Tanzania,richtte Umoja vzw, stichting en I-NGO op Gingen privé in 2017 en kochten grond.In Oktober startten we de bouw/Umojacentrum kinderen/mentale beperking. Leid lokale mensen op om de kinderen te begeleiden naar zelfredzaamheid. Werk met Belgische studenten en organiseer/conferentie.Doel: bewustzijn creëren, een beperking is geen handicap, geen straf of schande.Kinderen/ouders opleiden om een inkomen kunnen te genereren door o.a. een micro-credit.

Henny Schuurmans

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met 1000 € kunnen wij ons eigen winkeltje bouwen waarin wij de opbrengsten van groenten/fruit kunnen verkopen. Wat hebben wij hiervoor nodig: tuinaarde, pallets, mest, gereedschappen en we recycleren flessen voor het bevloeiingssysteem van Prof van Cotthem en het planten v/d zaden van Seeds for Food. Betrekken families hierbij,geven workshops om hen een salaris te laten genereren.3 moeders zijn verantwoordelijk voor het planten/onderhoud v/d tuin en winkel. Genereren/ inkomen/werkingsonkosten.