...

Vzw Father Quadras India

Wat doet de organisatie? (max 1500 karakters)* Kansarme kinderen in de deelstaat Karnataka (Zuid-India) de mogelijkheid geven om naar school te gaan om zo een betere toekomst te realiseren, de kinderen buiten de kinderarbeid te houden, het plaatselijke analfabetisme terug te dringen en meisjes weerbaarder te maken. Dit jaar proberen we het bouwen van een Multi Purpose Hall in Kamalapur te verwezelijken .Zo hebben de kinderen een plaats waar ze hun huiswerk en taken kunnen maken.

Als een van de lijsthouders zorg ik voor het persoonlijk contact met een deel van de peetouders. Het verschaffen van periodieke informatie via email of papier, het beantwoorden van vragen behoren onder meer tot de taken van de lijsthouder. Bovendien nemen wij actief deel aan alle activiteiten van de organisatie, zo hebben wij zondag ll. een kaas- en wijnmaaltijd georganiseerd, waar ik actief bij betrokken was.

Ingrid Casters

Hoe kan Torfs bijdragen?

Alle geld gestort door onze peetouders gaat integraal naar de kinderen. Door acitviteiten op te zetten zoals een quiz-avond en recent nog onze kaas- en wijnmaaltijd willen wij bijdragen tot het realiseren van een sanitair blok voor de meisjes in de missiepost van Maski.