...

Werkgroep Vluchtelingen Gent

De Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw heeft als doel het ondersteunen, het administratief en praktisch begeleiden en empoweren van personen met een migratie-achtergrond. De doelgroep wijzigt naargelang de noden, maar er wordt steeds gefocust op degenen die overal uit de boot vallen: zieken zonder verblijfsvergunning, Roma, daklozen, niet-geregulariseerde gezinnen met kinderen... Enkele van onze hoofdactiviteiten: ondersteunen en wegwijs maken, voedselronde, huiswerkbegeleiding...

Als bestuurslid bij de Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw tracht ik, samen met een ploeg enthousiaste vrijwilligers, ondersteuning te bieden aan mensen in nood. Onze doelgroep is zeer divers (vluchtelingen, maar ook mensen zonder papieren, Roma...) en wisselt doorheen de tijd. Eén ding heeft deze groep echter gemeen: op andere plaatsen vallen zij uit de boot. De werkgroep biedt hen een vangnet op verschillende vlakken. Onze focus ligt voornamelijk bij jonge gezinnen met kinderen.

Valerie Trachez

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met het sponsorgeld willen wij ons richten op mobiliteitsarmoede. Wij merken dat onze doelgroep heel wat kansen mist omwille van hun beperkte mobiliteit. Met het sponsorgeld zouden wij vooral het vervoer naar school, maar ook het vervoer naar de dokter van onze doelgroep willen bekostigen. Met 1000 euro kunnen wij 10 kinderen voorzien van een Buzzy Pas (3 maanden) of een fiets. Daarnaast kunnen we een 12tal mensen helpen met een lijnkaart voor de verplaatsing naar de dokter of jobinterview.