...

Pad Power vzw

Pad Power wil het hygiënisch welzijn van vrouwen tijdens hun menstruatie bevorderen, zodat zij actief kunnen blijven meedraaien en onverminderd kansen hebben op werk en educatie. Hiertoe zet Pad Power onder meer in op het promoten en lokale productie mogelijk maken van wasbaar maandverband. Dat leidt tot grotere toegankelijkheid tot onderwijs voor meisjes; gendergelijkheid; inkomen voor de mensen die het product maken; waardig werk; milieuwinst: beter voor mens, dier en planeet.

In 1996 bezoek ik Gambia, de indrukken blijven nazinderen. In 2014 ga ik terug met mijn gezin. We ontmoeten er Alpha en zijn 6 schoolgaande dochters. Zo start mijn zoektocht: welke noden hebben de mensen, wat heeft impact op hun dagelijkse leven. Het antwoord zit in iets heel kleins: maandverband. Dat is simpelweg te duur voor de meesten, in het diepe binnenland zelfs niet beschikbaar. Ik ontwikkel een wasbaar maandverband dat lokaal gemaakt wordt. Het is uitvoerig getest en dankbaar onthaald.

Hanne Vandeputte

Hoe kan Torfs bijdragen?

Uit ons onderzoek blijkt dat 97% van de testpersonen onze pads zullen blijven gebruiken. Enkelen geven aan een grotere pad te wensen (toiletten voor verschoning zijn niet steeds beschikbaar), daar willen we aan tegemoetkomen. Met de €1.000 van het Torfs-fonds willen we een maxi-pad ontwikkelen en deze laten testen door schoolmeisjes, hun vrouwelijke leerkrachten en leden van de mothers club. Ook willen we voorzien in een hygiënische productieomgeving (een vloer leggen, pleisteren, schilderen).