...

A.M.I.E. vzw - project Akwaaba Asuadei

A.M.I.E. vzw is een groep van projecten die zich allen bezighouden met kinderen over de ganse wereld. Gezondheid, onderwijs, onderdak en degelijke levensomstandigheden zijn behoeften waar elk kind recht op heeft maar vaak toch geen toegang toe heeft. Het project Akwaaba Asuadei houdt zich bezig met de uitbouw van een school in centraal Ghana. De missie van dit project is het aanbieden van goedkoop maar toch zeer kwalitatief onderwijs. We werken hard aan zelfredzaamheid en duurzaamheid.

Ikzelf, Kim Van Genechten, en Joke Jaspers zijn samen verantwoordelijk voor Akwaaba Asuadei, één van de projecten onder A.M.I.E. vzw. Wij leiden de fondsenwerving in België en gaan in overleg met de verantwoordelijken ter plaatse om de weg van het project, zijnde de school, te bepalen. Joke is tevens lid van de raad van bestuur van A.M.I.E. vzw. Doordat de leden hiervan uit de verschillende deelprojecten komen is er een grote verbinding tussen de projecten.

Kim Van Genechten

Hoe kan Torfs bijdragen?

We willen ons in de volgende periode focussen op kinderen die momenteel moeite hebben om de lessen te volgen. Dit kunnen kinderen zijn met leerproblemen maar ook kinderen die een achterstand hebben doordat ze pas op latere leeftijd naar school gingen. Om de juiste kennis in de school te krijgen willen we een vrijwilligershuisje bouwen. Het totaalbudget hiervoor is 35.000 euro. Voor 1.200 euro kan het gebouw geschilderd worden, alle elektriciteit kan voorzien worden voor 1.500 euro.