...

Sint-Franciscusschool Zottegem

De school biedt opleiding en begeleiding aan kwetsbare leerlingen. Ze doet er alles aan om via gerichte stages de leerlingen alle kansen te geven om aan de bak te komen op de arbeidsmarkt. Door een brand vorige week is een deel van de school en persoonlijk materiaal zoals boekentassen, gsm's, mappen....vernield. Onze school probeert er dus ten behoeve van de jongeren er alles aan te doen om de school weer op te bouwen en zo verder te kunnen werken aan de ontwikkeling van deze kwetsbare jongeren

Mijn man en dochter werken er als leerkracht en orthopedagoge. Als ik zie hoe zij samen met het hele korps begaan zijn met de leerlingen dan vind ik dat zij wat extra onderrsteuning verdienen om de lln iets extra te kunnen bieden. Vooral na de brand is extra hulp nodig. De school is immers niet alleen een leer-plaats maar ook een plaats waar zij thuis kunnen komen en oplossingen aangereikt worden voor hun problemen. Velen van hen komen uit kansarme gezinnen en verdienen wat extra hulp en zorg.

Myriam Roman

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met €350 kunnen we verf, meubeltjes, tapijt, zeteltjes kopen om een time-outlokaal in te richten waar de lln tot rust kunnen komen in moeilijke momenten. Met €200 kunnen ze knutselmateriaal, gezelschapsspellen, klei kopen. €2000 zou fantastisch zijn om een smartboard te kopen om de theorielessen aangenamer en interactiever te maken. Met €1000 zou een extra uitstap kunnen gepland worden voor lln met kinderarmoede. €800 kan dienen om kleding en schoenen te voorzien voor zij die dat nodig hebben.