...

Homaar, groeiplek voor jongeren

'Homaar' is een hartelijk huis waar maatschappelijk kwetsbare jongeren (15-23 jaar), die het psychisch moeilijk hebben, overdag terecht kunnen zonder wachtlijst, voor een gespecialiseerde therapeutische time-out. Elke dag zetten tal van vrijwilligers en professionele therapeuten zich in om via creatieve ateliers en gesprekken, jongeren in hun kracht te brengen en hun weg te helpen vinden in de maatschappij. Ons doel is preventief, we willen tijdig ingrijpen om een crisissituatie te voorkomen.

Ik deed vorig jaar stage bij homaar tijdens mijn opleiding tot creatief therapeut. Omdat ik het project zó fantastisch vind, doe ik er nog steeds vrijwilligerswerk. Ik geef de beeldende therapie aan de gasten in homaar. Het is zó bewonderenswaardig dat deze 2 toffe madammen hun vaste job opzegden om eigenhandig Homaar uit de grond te stampen. Obv hun jarenlange ervaring als therapeuten bieden ze een antwoord op de noden van jongeren die nog over het hoofd gezien worden in huidige jeugdhulp.

Tineke Gysel

Hoe kan Torfs bijdragen?

We willen graag een fonds aanleggen om onze begeleiding gratis aan te kunnen bieden aan kansarme jongeren of jongeren met minder financiële draagkracht. Het sponsorgeld van Torfs zou hier volledig naartoe gaan. Met 1000 euro kunnen we 4 kansarme jongeren 1 week begeleiding (twv 250 euro) gratis aanbieden. We zouden echter graag individueel willen bekijken welke kleine bijdrage toch haalbaar is voor de jongere of zijn context (bv. 50 euro per week), om meer kansarme jongeren te kunnen bereiken.