...

v.z.w Huize Rozenwingerd

Huize Rozenwingerd ondersteunt volwassen met een verstandelijke beperking op vlak van wonen,werken en vrije tijd. Mijn dochter verblijf daar .

Na een wachttijd van ongeveer 10 jaar was voor Amelie uiteindelijk een plaatsje vrij in “huize de Rozenwingerd”. Hierin is het advies van de directie zeer bepalend geweest, waarvoor we nog steeds zeer dankbaar zijn. Daar tijdens het verblijf van Amelie de Rozenwingerd een nieuw gebouw in gebruik heeft genomen, wil ik uit dankbaarheid iets terug kunnen doen samen met de hulp van het Torfsfonds. Dit om het comfort van de bewoners en begeleiders van de Rozenwingerd te verbeteren.

ANN bailliu

Hoe kan Torfs bijdragen?

Met €900 kunnen we voor onze djembé- groep 5 extra instrumenten kopen. Muziek is een universele taal. Samen musiceren verbindt, sterkt het (zelf)vertrouwen en geeft positieve vibes. Met €800 kunnen we een schommelbank kopen voor bewoners die wat uit de drukte van de groep willen tot rust komen in de tuin. Met €1645 kunnen we een ‘crosstrainer’ kopen om in de tuin – zelfstandig - aan fitness te doen. Met €600 kunnen we 5 tablets kopen voor in de leefgroepen.