...

Support Ghana vzw

Support Ghana is een kleinschalige 4de pijlerorganisatie die sinds 2008 op een eigen’zinnige’ wijze doelgericht ondersteuning biedt aan kansarme jongeren en achtergestelde dorpsgemeenschappen van het Kpando district in Ghana. Concreet vullen we dit in door ondersteuning van het onderwijs in Kpando: bouw en verbetering infrastructuur scholen, financiering schoolgeld secundair onderwijs en studiebeurzen hoger onderwijs en verbetering kwaliteit van lesgeven door lesmaterialen en workshops.

In 2007 was het de eerste maal dat ik afreisde naar Ghana om een fietstocht te ondernemen. Na tien jaren heb ik als voorzitter en bezieler van Support Ghana vzw samen met heel wat vrijwilligers vier dorpen in het Kpando District (Volta regio) in Ghana voorzien van klaslokalen voor lager onderwijs. Ook hebben we reeds een 100-tal jongeren geholpen met studiebeurzen en/of startkapitaal voor de opstart van een eigen onderneming. Jaarlijks ga ik drie maanden op werkbezoek naar Ghana.

Luc Somers

Hoe kan Torfs bijdragen?

In het achtergestelde dorpje Kpando Dafor willen we een toiletblok bouwen voor onze partnerschool. De vier WC's zullen dienen voor de kinderen van de lagere en kleuterschool. Hiervoor moeten stenen gemaakt worden, een put gegraven en gemetst worden samen met de opbouw van de muren en het plaatsen van een dak en omheining ramen we de totale kost voor de werkzaamheden op 2000 euro. Met deze sanitaire voorziening dragen we bij aan duurzaam ontwikkelingsdoel SDG 6 Schoon water en sanitair.