...

C.I.G. Ten Anker (vzw)

Centrum voor integrale gezinszorg Ten Anker richt zich tot gezinnen en gezinsleden waarvan het gezinsfunctioneren ernstig bedreigd wordt. Concreet betekent dit dat wij zowel residentieel als aan huis begeleiding bieden aan kwetsbare gezinnen. We doen dit reeds vanaf de zwangerschap. Wij begeleiden tienerouders en andere ouders in multiproblem situaties en trachten op integrale wijze te werken aan "goed genoeg ouderschap".

Ik ben stafmedewerker in C.I.G. Ten Anker.

Joke Mortier

Hoe kan Torfs bijdragen?

We willen een nieuwe kinderwerking op poten zetten waar de (tiener)ouders samen met de kindbegeleiders voor hun kinderen kunnen zorgen. Hierbij kunnen ze nieuwe vaardigheden aanleren + werken aan de band met hun kind. Hiervoor hebben we een heel groot park nodig waar ouders samen met hun kinderen in kunnen spelen + waar meerdere kinderen samen kunnen spelen en ontdekken. Het park dat we willen aankopen bij Bricolux bestaat uit verschillende delen en het geheel kost ons € 1221.