...

Sociale Dienst Open Plaats

Open Plaats vzw bestaat uit de combinatie van twee kringwinkels en een herstelmagazijn, waar goederen verkocht worden én een sociale dienst. De kringwinkels van Open Plaats in Gent en Destelbergen bieden traject- en werkervaring voor mensen die omwille van verschillende redenen kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De Sociale dienst Open plaats helpt personen en gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. In 2016 telde de hele organisatie 170 vrijwilligers.

Toen ik met pensioen ging, meldde ik mij als vrijwilligster bij de Sociale Dienst Open Plaats, omdat ik een bijdrage wilde leveren aan de armoedebestrijding in Gent. Ik was onder de indruk van de grote inzet van de 39 vrijwilligers in de voedingswinkel en de ontmoetingsruimte, hun vriendelijkheid en hun attent-zijn voor mensen in armoede. Ondertussen ben ik vrijwilligerscoach de die de praktische werkverdeling, de vorming en opvolging van vrijwilligers op zich neemt. Wat mij charmeert is de open, hartelijke sfeer en onze onafhankelijkheid. Onze werking is zeer laagdrempelig, met mensen van 28 verschillende nationaliteiten. Vrijwilligers luisteren aandachtig naar de problemen die mensen in armoede verwoorden, en vervolgens bekijken wij in team of wij effectief een gepast aanbod kunnen doen. Zo organiseren wij nu ook vrijetijdsuitstappen voor mensen die al jaren in isolement leven, er is douchegelegenheid voor daklozen, enz. Een 'open plaats' van ontmoeting die waardevol is.

Ria Willems

Hoe kan Torfs bijdragen?

De armoede in Gent stijgt. De huurprijzen zijn hoog en mensen doen steeds vaker een beroep op de diensten van de Sociale Dienst Open Plaats. In deze vzw bieden we via hulpverleningsgesprekken, een warme onthaalruimte en onze gratis voedingswinkel mensen een duwtje in de rug. In de voedingsruimte kiezen mensen welke producten zij kunnen gebruiken voor zichzelf en hun kinderen. Ons aanbod van vers fruit en verse groenten is dit jaar erg toegenomen. Wij zijn blij dat we mensen in armoede kwaliteitsvolle en gezonde voeding kunnen aanbieden, met de nodige uitleg om deze verse producten te bereiden. De grote hoeveelheid verse groenten en fruit vraagt echter aangepaste infrastructuur. Daarom zoeken wij sponsorgelden voor een koelcel en nieuwe winkelrekken.