...

Sint-Vincentiusvereniging Conferentie Mechelen-Noord

Vereniging van onbezoldigde vrijwilligers. Inzet : bijstaan van minderbedeelden gelijk op welke manier ze daarin beland zijn. Wij zijn een katholieke vereniging maar bij de verleende hulp maken wij geen onderscheid van ras, kleur, religie of enig andere levensbeschouwing. Wij bezorgen voedselpakketten en zorgen voor kleding en huisraad. Verder een speciale aandacht voor de kinderen. Wij leggen bij voor schoolrekeningen, bos- en zeeklassen. Verder geven voor de kleintjes babyvoeding en pampers.

Als scout in mijn jonge jaren geleerd om dienstbaar te zijn. Na mijn pensioenleeftijd zou ik zeker vrijwilligerswerk doen. Toeval dat een buurvrouw me over haar Sint-Vincentiusvereniging Conferentie Mechelen-Noord praatte enkele maanden vooraleer ik pensioneerde. Na enkele maanden werd de secretaris ziek en moest vervangen worden. Ik doe dat nu al 14 jaar. Zie onze website : www.sint-vincentiusvereniging.be Onze taak bestaat er in om minderbedeelden bij te staan in hun dagelijkse strijd.

Geert Vullers

Hoe kan Torfs bijdragen?

Sponsorgeld moet dienen om de kinderen tot 12 jaar (63 kinderen op dit ogenblik) minstens 3 stuks fruit per week te bezorgen. Fruit is gezond en noodzakelijk voor hen maar de ouders kunnen het zich niet veroorloven. Het gaat er om 63 kinderen 52 weken per jaar gevarieerd te bezorgen. Dat zijn ca. 10.000 stuks fruit. De kostprijs is variabel maar een berekening geeft aan dat het ongeveer 6 à 7.000 euro zou kosten